آخرین مطالب

آموزش نصب VMware tools بر روی کالی لینوکس

VMware Tools مجموعه اي از ابزارها است كه موجب بهبود عملکرد ماشین‌های مجازي می‌گردد. استفاده از آن باعث مديريت بهتر و كامل‌‌تر ماشین‌های مجازي می‌گردد نصب آن در ماشين‌‌مجازي هميشه پيشنهاد می‌شود. در واقع بدون VMware Tools بسياري از قابلیت‌ها... ادامه متن

تست نفوذ و امنیت

آموزش نصب VMware tools بر روی کالی لینوکس

VMware Tools مجموعه اي از ابزارها است كه موجب بهبود عملکرد ماشین‌های مجازي می‌گردد. استفاده از آن باعث مديريت بهتر و كامل‌‌تر ماشین‌های مجازي می‌گردد نصب آن در ماشين‌‌مجازي هميشه پيشنهاد می‌شود. در واقع بدون VMware Tools بسياري از قابلیت‌ها... ادامه متن